Podpoř FK Zlíchov 1914

V roce 2019 jsme po dlouhých bojích získali pozemky areálu a zachránili tak hřiště před výstavbou kancelářských budov. Od té doby jsme svépomocí a brigádama zvelebili hřiště, jeho okolí, dětský koutek a kantýnu s občerstvení. Podařilo se nám získat dotaci na výstavbu malého hřiště s umělou trávou a veškeré naše příjmy k vylepšení okolí jsou závislé na darech a příspěvcích členů klubu.

Proto přicházíme s projektem KUP SI SVOJE POLÍČKO NA HŘIŠTI A PODPOŘ TAK FK ZLÍCHOV 1914!

Níže je rozparcelováno naše hřiště a za 2000 Kč si můžete koupit svoje políčko. Každý si může koupit libovolné množství políček. Jméno/logo/výrok každého přispěvatele bude uvedeno v zakoupeném políčku (uveďte text do poznámky max. 60 znaků, logo můžete nahrát v pokladně). Podnikatelé mohou zakoupit část formou daru, který je daňově odečitelný na základě darovací smlouvy (více na www.mesec.cz)

Veškeré peníze půjdou na zvelebení okolí a na náklady spojené s údržbou areálu.

Za celý FK Zlíchov 1914 děkuje,
Jan Dámec, předseda klubu

Košík