Aktualizované desatero chování na hřišti (k 11. 5. 2020)

Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.

• Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
• Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání:
přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS
nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR
• Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
• Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
• Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
• Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
• Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
• Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
• Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
• Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.