Historie

Fotbalový klub SK Zlíchov byl založen nadšenci pro fotbal v roce 1914. Původní hřiště si fotbalisté se souhlasem tehdejších státních orgánů vybudovali v lokalitě mezi Zlíchovským kostelíkem a nábřežím Vltavy, v místě dnešní výpadové silnice na Strakonice. Tato silnice se zde krátce po druhé světové válce začala budovat a z tohoto důvodu bylo původní fotbalové hřiště zrušeno, a to bez jakékoliv náhrady pozemku. Před hrozícím zánikem klubu přišla pomoc od zlíchovských občanů, kteří vlastnili pozemky v lokalitě dnešního fotbalového hřiště „Na Žvahově“ a kteří tyto pozemky klubu darovaly na výstavbu nového hřiště. Toto nové hřiště bylo postaveno svépomocí fotbalových příznivců v roce 1947. Ze sportovních úspěchů můžeme zmínit snad jen to, že klub hrál i druhou nejvyšší pražskou soutěž a několikrát se probojoval přes několik kol poháru, ač nikdy nedosáhl na medailové posty. Snad nejvýrazněji se však klub zapsal do očí fotbalové veřejnosti, když jeho dres oblékal i pozdější reprezentant ČSR p. Emanuel Šmejkal.

Bohužel při změně politických poměrů v roce 1948 nebyl úplně dotažen převod pozemků a během následného období toto bývalí funkcionáři nijak neřešili, čímž zapříčinili mnohé problémy několika následujícím generacím zlíchovských fotbalistů. Ale nepředbíhejme.

Během sjednocování československé tělovýchovy, která začala krátce po kritickém roce 1948, byl do té doby samostatný klub přičleněn k tehdejšímu zlíchovskému Sokolu. Následně byl náš klub (spolu se zbytkem Sokola) nucen hrát pod patronací ČSAD Zlíchov, aby později přešel pod Čs. Film Praha (dříve Armádní Film Praha) a hrál pod názvem Tělovýchovná jednota Čs. Film Praha. Za celé období klub dosáhl výraznější úspěchů v pražských soutěžích jen tím, že v jeho dresu hrálo postupně několik bývalých československých reprezentantů.

Své působení v TJ Čs Film Praha zde celý klub ukončil v roce 1990. V tomto roce požádal o samostatnou právní subjektivitu a byl odloučen od Čs. Státního filmu. Hned následující rok došlo k dalšímu oddělení, tentokrát oddílu fotbalistů od zbytku TJ, neboť fotbalisté chtěli mít svůj samostatný klub tak jako kdysi.

Na základě tohoto rozhodnutí o oddělení byl klub dne 23. dubna 1991 zaregistrován pod názvem SK Zlíchov fotbalový klub. Na podzim roku 1991 tak začíná nová etapa zlíchovského klubu majícího jen jedno hřiště a nadšené lidi pro fotbal. V té době se o své údajné nároky přihlásí i bývalí majitelé pozemků (či jejich potomci), a i přes zákonné ustanovení nevydávat sportoviště zkolaudovaná před rokem 1976 (což je i náš případ), jsou jim pozemky na Žvahově vydány. Bohužel ani tentokrát bývalí funkcionáři nezasáhli, nicméně klub zde díky nájemní smlouvě s Městskou částí mohl působit i nadále.

V roce 1994 fotbalový klub začíná rozkvétat, což bylo způsobeno příchodem budoucího dlouholetého partnera, jihlavské společnosti Gordic, do našeho klubu. Fotbalový klub v roce 1998 mění svůj dosavadní název na SK GORDIC Zlíchov. V roce 1998, krátce poté, co zlíchovští funkcionáři pomohou s výstavbou travnatého hřiště svému rivalovi SK Hlubočepy, dochází ke zahájení spolupráce s hlubočepskými funkcionáři a zlíchovský fotbalový klub se postupně, jak na úrovni mužů, tak i na úrovni mládeže, začíná ubírat mezi pražskou fotbalovou elitu.

Prohlubující spolupráce s SK Hlubočepy vede k tomu, že zlíchovští fotbalisté mohou své zápasy hrát v Hlubočepích, což se pozitivně projeví na hře všech týmů klubu. Kluby se následně spojí po sportovní stránce a tím pádem se samozřejmě mění i název klubu, a to na SK Gordic Hlubočepy – Zlíchov. V roce 2002 je klub přejmenován na SK GORDIC Praha. V této době se A tým mužů probojoval do 1. A třídy, kde sehrál hned v první sezóně velmi kvalitní zápasy a obsadil horní polovinu tabulky. V této době taktéž dva mládežnické týmy (celkem z pěti mládežnických týmů) hrály pražské přebory a klub se tak octnul na své dosavadním vrcholu.

Bohužel v té době se začínají objevovat k vážnější rozmíšky mezi funkcionáři. Obměna části vedení, ani výkony A týmu mužů v druhé nejvyšší soutěži v Praze a prezentace mládeže (mající stále pět týmů, z toho dva týmy stále v pražském přeboru) nepomáhají. V roce 2004 dochází k rozluce a od podzimu je náš fotbalový klub, stále hrající pod svým názvem SK GORDIC Praha, nucen hrát své zápasy na Císařské louce, neboť areál na Zlíchově nevyhovoval tehdejším fotbalovým předpisům. Odlehlost této lokality a současně i nezájem části tehdejší výboru vedl k úpadku mládežnických týmů. Začíná tak špatný scénář zlíchovského fotbalu. V dalších sezónách již všechny týmy klubu bojovaly pouze o přežití a vše vyvrcholilo v roce 2006 pádem do 1. B třídy, kdy se na lavičce objevil již třetí trenér, aby se pokoušel o nemožné.

Následně část zbylého vedení zkusila převést zbytky klubu do klubu Kačerov, kde náš klub skutečně jednu sezónu působil, ale díky absolutnímu nezájmu některých členů výboru dochází k faktické likvidaci i zbytku mládeže a celkovému úpadku klubu. Vše vyvrcholí v zimě roku 2006 na valné hromadě, kdy, i přes navrhovanou možnost sloučení s klubem Kačerov (což by ale znamenalo faktický konec zlíchovské kopané), stále existuje mnoho nadšenců, kteří chtějí samostatný a silný klub i s mládeží. Tito nadšenci zvolí nový výbor, který vezme otěže klubu do svých rukou a odmítne sloučení. Členové bývalého výboru z větší části odejdou, přičemž po nich opravdu mnoho nezůstane.

Odchází také sponzor společnost Gordic, pročež tak znovu musí dojít ke změně názvu. Jelikož v mezidobí jiný subjekt (nemající nic společného s naším klubem) začne používat náš historicky původní název, tedy SK Zlíchov, nemůžeme se tak k tomuto názvu vrátit. Na valné hromadě konané v květnu 2007 je tedy rozhodnuto přijmout nový název, a to Fotbalový klub Zlíchov 1914, o.s. Tímto se začíná nová etapa zlíchovské kopané. Nový výbor musí rezignovat na snahu udržet alespoň jeden zbývající tým mládeže, aby mohl stabilizovat týmy mužů, což se skutečně podaří. Po skončení sezóny se znovu přesouváme na hřiště na Císařské louce. Dochází také k opětovnému navázání spolupráce s Městskou částí Praha 5, která trvá dodneška.

Po dvou letech strávených na Císařské louce se svépomocí tehdejších členů daří zprovoznit zázemí a opravit kabiny tak, aby vše vyhovovalo příslušným fotbalovým předpisům. Od roku 2009 se tak snad již natrvalo klub vrátil na Zlíchov. Bohužel v té době se znovu začne objevovat problém nedořešených vztahů ohledně části pozemků na hřišti na Zlíchově, přičemž se roztáčí neuvěřitelné kolo několika soudních sporů, které se táhnou až do dneška. Přitom řešení je v podstatě velmi jednoduché, když by jednak Městskou část Praha 5 nestálo ani korunu, n.b. by na něm mohla jen vydělat. Bohužel řešení má v rukou magistrát.

Po sportovní stránce se pak za poslední skoro pět let děje skoro nevídané. Znovuotevřené hřiště přitáhne mládež, která se tu od té doby mj. i díky velké obětavosti rodičů postupně rozvíjí. O rozvoji klubu svědčí i to, že v jeho rámci vznikne i tým žen, který hned v prvním roce své existence zvládne postup do druhé celostátní soutěže. Navíc se postupně daří budovat i ženské mládežnické týmy. Naneštěstí však reforma soutěží, včetně ženských mládežnických soutěží, a vysoká finanční náročnost vede hned v následujícím roce k sestupu týmu žen. I tak o stoupající sportovní úrovni celého klubu svědčí vedle pozvolného přibývání mládežnických kategorií i vzrůstající výkony obou týmů mužů, které bojují o postup.

V roce 2014 oslavil fotbalový klub 100 let od svého založení! Nebyly to vždy jednoduché chvilky, přesto a možná právě proto na ně nyní nejvíce vzpomínáme. Od podzimu 2018 je podepsaná smlouva s Prahou 5 na dlouhodobý pronájem fotbalového areálu a blýská se na lepší časy. Se všemi generacemi hráčů a fanoušků jsme o rok později oslavili 105-ti leté výročí od založení klubu.

 

Znaky našeho klubu používané od roku 1914 do roku 2007

Od roku 2007 do současnosti se používá výše uvedené oficiální znaky klubu